Cum sa comunici inteligent

Într-o lume bulversată de lăcomii, egoism şi nevoi  materiale (deseori  dincolo de o măsură logică, raţională sau de bunul simţ),  tot mai mulţi oameni se îndepărtează de valori morale sau etice, de educaţie, responsabilitate, tărie de caracter, respect, autenticitate, implicare şi asumare. Astfel nivelul nostru de percepţii vis a vis de lumea  înconjurătoare raportate la propriile nevoi și la nivelul împlinirii acestora, vor dicta nivelul  nostru de mulțumire si împlinire, pe toate planurile vieții (personal, profesional, emoțional, social, financiar, mental si spiritual). Nivelul de împlinire a nevoilor noastre fizice sau materiale,  ne va influența în mod direct, destinul și stilul de viață. Ceea ce vom oglindi spre exterior prin comunicare rostită sau  mentală (dialogul interior al gândurilor), va reflecta deopotrivă, atât stările noastre emoționale cât și convingerile manifestate spre exterior, ca rezultat al proceselor mentale derulate la nivel subconștient, percepute ca rezultate, sub forma de gâduri ( proiecții mentale).

.

Dincolo de nevoi şi relevanţe ale comunicării, doar cunoaşterea ştiinţifică,combinată cu valori spirituale, întemeiate pe valori morale, de adevăr, cinste  şi utilitate, transmise transcedental,  prin valori individuale intrinseci,  este ceea care poate asigura un nivel avansat de civilizaţie, extins ca model de la individ către grup (prin viu grai şi prin puterea exemplului personal), poate asiguraun nivel de trai ridicat, unei comunităţi. Astfel, succesul financiar, succesul in afaceri sau in oricare dintre planurile vietii profesionale, relationale sau personale, este influentat in mod direct de nivelul in care suntem dispusi sa renuntam la parte din convingerile noastre, pentru a ne armoniza nevoile cu ale celorlalti, prin diaog deschis si manifestarea constienta si pregnanta a emotiilor pozitive.

Grijile, nemulţumirile si neîmplinirile, manifestatela nivel de individ sau grup, ne copleșesc. Ele sunt efecte ale condiționărilor noastre mentale, proiectate asupra noastră, de către familie, școala, grupuri profesionale, mediul în care trăim si  societate bazată exclusiv pe interese consumeriste. Toate la un loc, nu fac altceva decat să ne condiționeze mental și emoțional, eșecul sau succesul în viață. Din păcate societatea, nu face altceva decăt să programeze nevoi dar să vicieze persoana de abilităile necesare împlinirii lor. Stale, guvernele, politicienii, sitemele pe care le genereaza, nu fac altceva decat să respingă prin politicile lor agresive şi arogante, educația, cunoaşterea, înțelegerea, rațiunea  si evoluţia umană, bazată pe adevar, cinste, asumare, responsabilitate,  valori morale, etice și spirituale.Efectul este faptul ca tot mai mulți oameni sunt programați și condiționați mental să aibe tot mai mulți nevoi, iar prin vitregirea lor de către Stat și sistemele sale educaționale (parinți, scoală, media, mediul sicial), de instrumente adecvate si de abilități, pentru a le împlini, face ca oamenii sa-și ocupe mintea cu neîmpliniri, nemulțumiri, resemnare, renuntare, ură socială, dezbinare, renunțare.

Astfel,  singura cale care poate  asigura accesul membrilor unei comunități, catre o societate civilizată,  sustinută prin revelaţie şi înţelegere, prin valori individuale,  valori prosociale şi coeziune socială, este calea moralităţii, a caracterului sănătos şi a unităţilori de grup, bazate pe interese comune. Doar ele pot converge  în mod real si direct, către țelul final al implinirilor personale și al prosperității individuale ale membrilor unei națiuni sau a unei comunități sociale, maniferstate pe toate planurile vieții,  prin susţinerea unor interese comune, care vizeaza o calitate ridicată a vieţii. Altfel, percepţia negativă manifestată la nivel individual prin nevoi neimplinite şi nemulţimiri,  va șubrezi societatea și va “contamina”  tot mai pregnant și ireversibil indivizii ce-i aparțin. Fără restabilirea criteriilor solide de valori, societatea va cangrena sufletele indivizilor, iar corupția va mutila Romania. Nemulțumirile strigate individual, vor răsuna in grup și vor continua să molipseasca percepţia colectivă a maselor de oameni care-şi vor raporta trăirile asupra perceptiei colective a ostilității sociale și a „vremuritulburi”.

Explozia “butoilui de pulbere” al nemulțumirilor, este doar o chestiune de timp. Nepăsarea, neimplicarea, inconștiența, lacomia, dezinteresul, lipsa responsabilității și a moralității, manifestate în ambele tabere, prin neimplicare în identificarea și găsirea comună a unor soluți de schimbare perceptuală și de atitudine pozitivă,  face ca procesul către involuție și degradare socială, ssă fie  ireversibile. Astfel,  fără a mai fi capabili să ne schimbam atitudinea și perceptiile și să ne ne dezvoltăm abilitățile (de a raționa, a cunoaște, a înțelege, a gândi conștient de efect, de a ne asuma în mod responsabil alegerile și faptele  și de a manifesta acțiuni pozitive menite să ne transforme benefic fința, prin abilităţi de adaptare și armonizare cu mediul și nevoile noastre și ale celorlalți privind evoluți conștiinței), vom eșua în mod lamentabil. , lăsându-ne pradă ostilității unui mediul cotropit de lacomii si interese materiale fără limite…, dar și de iresponsabilitatea noastra de a acționa constructiv și emoțional  pozitiv.  Astfel percepția problemelor fără soluții, a ostilitații mediului și a iresponsabilității aleșilor noștrii, ne va inhiba mental,generăndu-ne stări de anxietate, panica, frica, insecuritate, sau insuficiență, hranindune nemulțumirile, si imbonavindu-ne trupul, mintea și sufletul, prin ură,  resemnare şi neputinţa.

Oamenii îşi comunică la nivel fizic şi holistic, nevoile, percepţiile şi nemulţumirile. Atâta timp cât există  oameni neinformaţi  şi mai ales oameni slabi care caută iluzii, oameni neîmpăcaţi existenţial cu sinele şi cu condiţia lor umană…, vor exista şi„vânzătorii de iluzii”, adaptabili şi agili, capabili să-şi dimensioneze ofertele şi nivelul de comunicare, la nivelul lor de percepţie, de nevoi şi de ofertare, privind, servicii, oportunităţi şi soluţii dimensionate pentru problema lor… fie şi în domeniile adiacente afacerii sau planurilor vieţii lor personale. Din păcate nu cei din urma, agili în a se adapta unui mediu în continuă schimbare şi identificării unor victime şi a noi oportunităţide aface bani pe spinarea lor, poartă principala vină…. ci victimele lor. Aceştia din urmă îşi atrag victimele prin nivelul lor de comunicare bazat pe vibraţii energetice de polaritate negativă, verbalizat prin statutul asumat…

Cei inadaptaţi vor continua sa se scplanga,  cuprinşi aproape imperceptibil de o energie nefastă, care le împiedică percepţiile simţurile, gândurile, alegerile şi acţiunile, să treacă peste incapacitatea de a-şi asigura nevoile fizice şi desiguranţă şi  limita decentă a nevoilor lor materiale… vor comunica nevoi , nemulţumiri şi neîmpliniri.Astfel, nivelul lor de  perceptie  despre lume şi viaţă, se va deforma din ce în ce mai rapid, ceea ce-i va determina să fie cuprinsi de sentimente de anxietate, panică, depresii, temeri, nemulţumiri , neîmpliniri şi resemnare…. (vibraţii care le vor degrada starea fizică de sănătate, prin fisuri energetice induse  la nivelul corpului biologic, la nivelul anumitor organe predispuse şi  în anumite zone de manifestare).

Cei lacomi,vor continua să-şi hrănească nevoile materiale, dincolo de limitele fireşti ale unui nivel al decenţei,  în care intervine îndestularea, mulţumirea sau împăcarea cu sinele…. si asta pentru ca „instrumentul de măsură” al percepţiei “saturităţii” lor materiale este viciat sau degradat. Din păcate, această categorie de oameni, este supusă pierderii simţului echilibrului, valorii şi îndestulării, şi asta pentru că-şi amanetează sufletul pentru obţinerea nejustă a unor avantaje sau scopuri materiale, in detrimentul celor mulţi. Ceea ce comunică către mediu şi propriul sine, prin vibraţiile energetice de polaritate negativă, esteun model de percepţie alnesiguranţei zilei de mâine, bazat pe nevoi materiale necuantificabile şi nemăsurabile, izvorâte din  teama de a-şi pierde avantajele deţinute în faţa celorlalţi semeni ai lor. Ceea ce comunică către mediu şi cei mulţi, la nivelul energetic al gândurilor exprimate in dialogul interior sau doar la nivel subconştient, este un resentiment de vinovaţie, şi un recul energetic al gândurilor negative exprimate prin resentimentul celor mulţi (care îi judeca continuu pentru modul lor de viaţă în huzur, invinovăţindu-i  pentru contribuţia lor la  îngrădirea drepturilor la o viaţă decentă, la vicierea speranţei unei zile de mâine mai bune,  în care şi cei slabi au şansa de a fi fericiţi).

Ce e de făcut în aceste condiţii, pentru schimbare percepţiei, a nivelui de comunicare…şi pentru reechilibrarea mediului în care  încercăm să ne dezvoltăm armonios , pentru a duceo viaţa demnă,  într-un mod fericit şi miraculos ?

- E nevoie de schimbarea percepţiei lucrurilor, a mediului şi a emoţiilor la nivel de individ, pentru a ne armoniza nivelul de comunicare, cu efectul final dorit în viaţa şi trăirilor noastre,  prin învăţarea şi  împlinirea nevoilor celorlalţi … Pentru asta e nevoie să conştientizăm modul în care gândim şi alegem săvedem lumea şi să ne vedem mai ales  pe noi… şi asta pentru că, prin ceea ce gândim, simţim, alegem şi  decidem să acţionăm, nu facem altceva decât să comunicăm Universului, mediului în care trăim şi oamenilor cu care interacţionam, propriile noastre percepţii si nevoi. Din păcate mediul ne reflectă exact acele percepţii pe care le exprimăm prin ganduri în dialogul nostru interior sau gândurile şi emoţiile ataşate de cuvintele pe care le rostim.  De câte ori revenim la gândurile noastre negative, nu facem altceva decât să comunicăm polaritatea aceloraşi vibraţii negative. Continuăm să le hrănim cu energia gândurilor şi nemulţumirilor noastre…până ce imperceptibil  şi deseori în mod inconştient, materializăm în lumea noastră fizică, conţinutul gândurilor noastre negative şi temerile pe care le alimentam astfel.

Cum putem să ne schimbăm polaritatea percepţiilor şi nivelul de comunicare?

- Schimbarea nivelului de comunicare şi transfer informaţional  cu mediul, poate veni prin conştientizare şi înţelegerea mecanismelor comunicării. Să înţelegem că ea este un un transfer continuu de informaţii la nivel energetic între noi şi mediu. Tot ceea ce comunicăm la nivel fizic şi energetic, se rezumă la  verbalizarea propriilor noastre nevoi, percepţii şi emoţii, care definecs  stărilenoastre fizice şi energetice…Tot ceea ce comunicăm energetic către mediu prin intermediul gândurilor şi emoţiilor ataşate (negative sau pozitive), se reflectăasupra noastră şi a stărilor pe care ulterior le resimţim), ca şi consecinţe,  prin evenimentele pe care le experimentăm. Nivelul nostru de conştientizare şi înţelegere a acestei comunicări (către mediul nostru intern şi extern), este strâns legat de nivelul de percepţie, de nivelul de control emoţional, de capacitatea de a anticipa şi inţelege efectele gândurilor, emoţiilor şi acţiunilor noastre,  şi de nivelul de a empatiza cu elementele din mediu.

-Pentru schimbarea polarităţii percepţiilor şi emoţiilor noastre negative, în vibraţii energetice pozitive (manifestate prin gânduri, stări, emoţii şi acţiuni positive), este necesar să învăţăm să ne armonizăm cu mediul şi cu cu nevoile celorlalti (oameni, floră, faună, etc) şi să căutăm mereu să vizualizăm partea pozitivă a lucrurilor şi a oamenilor.

- Pentru schimbarea percepţiilor e nevoie să înţelegem că dincolo de modul în care percepem lumea noastră interioară şi cea exterioară, transferul informaţional între noi si mediu, îl realizăm prin: -emiţători  energetici (neuro-transmiţători) energetici  şi biologici (vibraţii fizice şi pulsaţii energetice); -receptori fizici (cele 5 simţuri biologice cunoscute:văzul; auzul, mirosul, pipaitul, gustul); – prin receptorisi canale energetice(neuro-receptori cerebrali), prin care percepem  informaţii , sub forma unor unde cerebrale de frecvenţe şi intensitate diferită (radiaţii electromagnetice emise de structura neuronală la momentul transferuluiimpulsului nervos de la o celula la alta).Aceste unde recepţionate în centrul de comandă al creierului, ne dau percepţia gândurilor şi a stărilor noastre emoţionale, neuronale şi energetice… Tot prin senzori energetici percepem la nivelul pielii, energiile din mediul extern, decodate sub forma senzaţiilor oferite de receptorii situaţi în epidermă şi derma (celulele Telocite) , prin intermediulcărora percepem  senzaţii termice (cald-rece), de durere, duritatea si densitatea corpurilor şi elementelor, etc.).

- Pentru a cunoaşte mecanismul şi canalul informational prin care comunicăm e nevoie să admitem că orice senzaţie sau percepţie pe care o experimetăm, determină gânduri şi emoţii care sunt comunicate către lumea noastră interioară şi cea exterioară: – la nivel energetic  prin unde cerebrale (fie că sunt sau nu verbalizate);- la nivel fizic prin intermediul limbajului (verbal, nonverbal, paraverbal). În acest context esteesenţial pentru bunăstarea noastră fizică, mentală, emoţională şi spiritual, ca ele să fie mereu în registrul polarităţii pozitive, adică să manifestăm în mod conştient, stări şi emoţii pozitive.

- Pentru a cunoaşte efectele comunicării noastre este important de ştiut, că prin exprimarea  oricăror nemulţumiri, neîmpliniri, nevoi (ce ne servesc ego-ul), emitem vibraţie energeticănegativă, generatoare de percepţii,  gânduri şi emoţii  negative. Prin ele comunicăm către lumea noastră interioară şi cea exterioară (mediu, oameni, etc.), stările noastre mentale şi sufleteşti de polaritate negativă.  Ele vor determina stări, gânduri, emoţii, alegeri, acţiuni şi rezultate negativeatât  în viaţa noastră fizică, cât şi în a celor cu care interferăm la nivel energetic. Dacă prin intermediul gândurilor, emoţiilor şi stărilor noastre sufleteşti de polaritate negativă (cuantificate prin dialogul nostru cu vocea interioară),hrănim gânduri purtătoare de emoţii negative ( temeri, nemulţumiri, neîmpliniri, ură, vanităţi orgolii, judecăţi de valoare, etc.) prin conţinutulgândurilor şi emoţiile ataşate de cuvintele pe care le rostim în interiorul nostru sau către exterior,  vom atrage evenimente de viaţă şi persoane în acelaşi registru energetic.

- Pentru a schimba rezultatele comunicării noastre, şi pentru a ieşi din acest registru negativ (la nivelul corpului fizic şi energetic), e nevoie să schimbăm în pozitiv, polaritatea stărilor sufleteşti, a gândurilor şi emoţiilor noastre negative, prin detaşare de convingeri potrivnice acţiunii sau asumării şi ego şi prin conştientizarea efectelor emoţiilor, alegerilor şi acţiunilor pe care le întreprindem (asupra noastră  şi a celorlalţi).
Doar astfel , vom putea transforma stările negative, nemulţumirile şi neîmplinirile noastre,   în stări vibraţionale pozitive, care ne încarcă în mod continuu cu energie vitală, hrănind şi determinând , alegeri şi acţiuni ce converg inevitabil către rezultate pozitive, atât la nivelul comunicării, cât şi la nivelul vieţii noastre fizice, mentale, emoţionale, spirituale, relaţionale, financiare, profesionale, etc).

Eficienţa comunicării noastre, stă în depăşirea limitelor şi barierelor perceptuale şi  a convingerilor noastre(experienţe şi trăiri  transformate la nivelul nostru subconştient, în programe noi, proiecţii mentale care ne determină şi definesc alegerile şi viaţa).De aceea este important să învăţăm să nedetaşăm de ego-ul  şi convingerile care ne ghidează  nevoile, interesele şi scopurile…, pentru a ne putea detaşa de problemele şi limitările cauzate de proiecţii mentale…. În acest fel, putem vedea şi înţelege în mod obiectiv şi necondiţionat (de propriile “adevăruri”), doar soluţii. Şi astfel, prin repetarea unor noi deprinderi sau obiceiuri, vom renunţa să hrănim nemulţumiri şi să vedem doar probleme, obiecţii  şi defecte în orice lucru…, pentru a putea vedea soluţii şi oportunităţi.  Doar astfel  ne vom putea armoniza nivelul de comunicare atât cu propriile nevoi, cât şi cu nevoile celorlalti… Aceasta deprindere  ne va determina să renunţămdefinitiv la a căuta să ne urmărim cu încrâncenare scopurile şi să ne impunem  nevoile sau adevarurile (exprimate deseori în detrimental comunicării eficiente şi a nevoilor celorlalţi)

Oamenii care pot vorbi bine, care cunosc arta de a spune lucrurile, într-un fel atractiv, care pot atrage imediat interesul celorlaţi prin puterea discursului, au un mare avantaj asupra celor care stiu mai multe, însă nu se pot exprima cu uşurinţă sau elocvenţă. De aceea, deseori nu calitatea dicursului  bine rostit este esenţială într-o comunicare eficientă , ci valoarea, unicitatea, autenticitatea şi relevanţa conţinutului comunicării pentru auditor (izvorâte din trăirilede viaţă  ale celui care rosteşte discursul şi transfera informaţiile aferente propriei sale experienţe din domeniul abordat). Astfel, ceea ce comunicăm şi felul în care o spunem, va determina succesul sau eşecul comunicării.

Ceea mai importantă cauză a declinului în comunicare, este lipsa empatiei. Cei mai mulţi dintre noi, am fost obisnuiti sa ne comunicăm  propriile nevoi şi uneori chiar să le şi impunem (mai ales atunci când mediul şi interesul  favorizează acest lucru). Această lipsă a empatiei, vine din egoism şi din dezinteresul nostru, de a depune un minim efort, pentru  acăuta să înţelegem sau să intuim nevoile interlocutorului sau auditoriului nostru.Suntem prea egoişti, prea intens angajaţi şi ancoraţi în bunăstarea noastră. Stăm “împachetaţi”  în mica noastră lume, izolaţi de ceilalţi şi mult prea interesaţi de noi înşine, ca să mai fim interesaţi de alţii. Nimeni nu poate fi un bun vorbitor sau comunicator, dacă nu este empatic.

Pentru a deveni buni comunicatori, e nevoie să devenim şi  buni ascultători. Pentru asta  e nevoie să învăţăm să ne desprindem de propriile convingeri şi scopuri, pentru a intra în viaţa unei persoane, pentru a ne pune în situaţia ei, pentru a-iînţelege nevoile şi fricile, a-i vedea caracterul şi părţile frumoase. Apoi după ce înţelegem nevoile celuilalt, e nevoie să-l conectăm, la ceea ce dorim să-i  transmitem, pentru a afla dacă nevoile lui pot fi suprapuse cu nevoile  noastre sau cu ceea ce vrem să-i transmitem. Altfel, este irelevant cât de mult cunoaştem despre un subiect, dacă se întâmplă ca cel din faţa noastră, să nu fie interesat de ceea ce îi vorbim şi astfel, eforturile noastre să fi în mare parte inutile.

Comunicarea este o cale cu dublu sens şi schimb de roluri. Trimitem mesaje către ceilalţi în calitate de „emiţător”,  dar şi primim mesaje de la ei, în calitate de „receptor”. Pentru a menţine un dialog deschis şi bazat pe empatie, e nevoie să învăţăm să-i încurajăm pe ceilaţi să-şi împărtăşească fără teamă ideile şi mai ales, să învăţăm să ascultăm cu atenţie şi interes, ceea ce ni se spune, pentru a nu pierde informaţii relevante, pe parcursul derulării comunicării.
Intr-o comunicare eficientă este important să transmitem entuziasmul şi încrederea noastră. Asta va da mereu o valoare pozitiva comunicării şi va face ca răspunsurile să curgă constant din ambele părţi. În acest sens,  „ emiţătorul”  mesajului trebuie să se asigure în permanenţă că mesajul trimis de el, a fost înţeles şi acceptat de către „receptor”.

Pentru reuşita unui dialog eficient,  cel ce conduce discuţia în calitate de „emiţător”  trebuie să pună întrebări şi să observe din reacţiile „receptorului”  şi din limbajul său corporal, ceea ce trebuie observat şi să folosească noile repere, pentru a susţine în mod dinamic şi eficient conversaţia… Astfel va fi în măsură să răspundă mult mai eficient, la eventualele obiecţii ale interlocutorului, în mod util, sincer  şi deschis. Atunci când urmăm aceste principii ale unei comunicări corecte, cu siguranţă mesajele noastre vor ajunge mai uşor la “receptor”, iar munca noastră va fi realizată într-un mod plăcut şi confortabil, pentru ambele părţi.

Un alt ingredient al comunicarii eficiente, ce contribuie la  economia unui dialog  pozitiv si deschis cu un interlocutor, este acceptarea. Deseori, a accepta părţi din valorile celorlalţi (altele decât cele deja conservate de noi şi stocate la nivel subconştient), ne ajută să ne îmbogăţim reperele. Astfel, gradul nostru de subiectivism, prin care ne raportăm percepţiile la reperele pe care creierul nostru deja le cunoaşte le nivel subconştient(ca nişte şabloane, în care încadrăm oameni şi situaţii de viaţă), ne va determina să respingem lecţii şi experienţe noi de viaţă, trăite deja de ceilalţi. Noi vom rămăne mai săraci în repere şi idei, iar rezultatele vieţii noastre, bazate mereu pe aceleaşi alegeri, valori şi acţiuni, vor rămâne mereu aceleaşi. Pentru schimbare e nevoie să acceptăm că nu deţinem unicul adevăr şi că mereu avem ceva de învăţat de la ceilalţi. Aceasta deschidere în percepţii şi în dialogul cu ceilalţi, favorizează eficienţa comunicării,  sporind capacitatea noastră de înţelegere, conştientizare şi empatizare cu interlocutorul.

Autor: Sandor Kasza

No Comments

Titlu formular de comentariu

Copyright © KAS 2013